Zoom-In (1e fase)

 

Zoom-In betekend dat er letterlijk IngeZOOMd wordt op jou. Wij willen graag weten wie je bent en wat jij al kunt en wat je nog wilt (moet) leren op weg naar volwassenheid, zodat wij jou daarbij kunnen helpen. In deze eerste fase staan de gezinshuisouders het dichtst bij jou. Binnen de kaders die de gezinshuisouders jou bieden heb je de ruimte om aan te geven aan welk doel je het eerst gaat werken.  In deze fase hebben de gezinshuisouders nog de regie. Binnen deze fase zullen de gezinshuisouders zorgen voor structuur, daarom heb je in de Zoom-In fase in de nacht geen apparatuur op je kamer. Als je hier wel mee om kunt gaan omdat je dit al eerder hebt geleerd, dan mag je dat laten zien. Lukt dit nog niet dan is dat niet erg want dan kun je dat leren in de volgende fase (NextStep). Eerst alles op de rit, en daarna je apparatuur.

Belangrijke doelen in deze fase- Help mij:

1.       Wennen aan mijn omgeving zodat ik mij kan ontspannen.

2.       Bij het opbouwen van rust, stabiliteit en (dag)structuur, zodat ik duidelijkheid krijg.

3.       Goed voor mijzelf te zorgen, tandenpoetsen, douchen, gezond eten, schone kleding (persoonlijke hygiëne) zodat ik er verzorgd uitzie en fris ruik.

4.       Mijn omgeving en kamer schoon te houden, zodat ik in een gezonde omgeving kan wonen.

5.       Werken aan mijzelf bij het verwerken van wat ik hebt meegemaakt en wat mijn ontwikkeling naar zelfstandigheid moeilijk maakt (mogelijkheid voor therapie), zodat ik grip krijg op mijn eigen leven.

6.       Werken aan mijn doelen (die ik samen met gezinshuis-ouders en de gedragswetenschapper afspreek), zodat ik door kan naar de volgende fase.

7.       Rekening houden en respect hebben voor mijn huisgenoten en respectvol omgaan met spullen die niet van mij zijn (dit noemen ze Sociale hygiëne), zodat jij en anderen ontspannen  kunnen wonen.

 

Wanneer ben je klaar om naar NextStep te gaan?
Als de gezinshuisouders jou goed hebben leren kennen, zodat zij weten wanneer het goed of minder goed met je gaat. Samen met de gezinshuis ouders maak jij afspraken over jouw dag structuur en de doelen waaraan je werkt. Je laat zien dat je gemotiveerd bent en je komt je afspraken daarin na. Je hoeft nog niet alles zelf te kunnen, maar je moet wel de volgende doelen behaald hebben en zonder (te veel) hulp vast kunnen houden.

 

Je bent klaar om de NextStep te maken als:

1.       Je zelf voor je persoonlijke hygiëne kunt zorgen (elke dag tandenpoetsen, douchen, schone kleding, deo etc.), zodat je er verzorgd uitziet en fris ruikt.

2.       Als je aan jezelf gewerkt hebt, zodat de moeilijke dingen uit je verleden of andere dingen die jouw ontwikkeling in de weg staan overwonnen hebt en deze jou dus niet meer in de weg staan.

3.       Als je jezelf kunt wekken en de (samen geplande) dagstructuur kunt volgen

4.       Als je je afspraken met gezinshuisouders nakomt en onder begeleiding van de gezinshuisouders gemotiveerd aan je doelen werkt.

 5.    Als je open staat voor adviezen en tips (feedback) en hier iets mee doet.