Wat doen wij


Gezinshuis Bombus


Waar staat Bombus voor?

Bombus is de Latijnse naam voor hommel.

De hommel staat voor ons symbool voor het gezinshuis.

Waarom een hommel?

Een hommel heeft een groot lichaam, maar relatief kleine vleugeltjes.

Volgens de wetten van de aerodynamica kan een hommel NIET vliegen.

Dit weet de hommel niet en hij WIL vliegen...dus hij vliegt!

 

Wat doen wij?

Wij investeren in de levensloop van een kind! 

Wij willen kinderen die om welke reden dan ook (al dan niet tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een veilig thuis bieden.

Een veilige liefdevolle plek waar ze kunnen ontplooien, groeien, en door succeservaringen in zichzelf  en hun naaste durven te geloven.

Wij willen kinderen in hun kracht zetten zodat ze net als de hommel dingen kunnen en durven doen waarvan anderen dachten dat het niet kon.

 

Wat bieden wij?

 •  Een liefdevol, betrokken gezin
 •  Coaching en training, waaronder video interactie begeleiding
 •  De mogelijkheid te kunnen/mogen zijn wie je bent (met alle eigen”aardig”heden)
 •  Continuïteit
 •  Stimulatie tot oplossingsgericht leren denken
 •  Door succeservaringen kunnen/durven groeien
 •  Gestructureerde gezinssituatie
 •  Belevingsgerichte zorg; wat heeft dit kind nodig
 •  Respect voor het kind-zijn
 •  Normen en waarden van het “gewone” gezin
 •  Transparantie naar de zorgaanbieder.
 •  Verdieping over de missie en visie van de zorgaanbieder.
 •  Betrokkenheid bij/met ouder(s)
 •  Stimulatie in het behouden/uitbreiden van (bestaand) netwerk van de jongere.
 •  Wij maken gebruik van video hometraining (VHT)

VHT uitleg:

VHT heeft een hoge vlucht genomen en het gebruik van video in de jeugdzorg is duidelijk toegenomen. Aan de hand van videobeelden is het niet alleen mogelijk de inhoud van de communicatie te bespreken, maar ook betrekkingsaspecten die aan die inhoud ten grondslag liggen (Lange, 1994; Watzlawick e.a., 1967). Bij de bespreking van de videobeelden worden veelvoorkomende interactiepatronen aan de orde gesteld en aan deze beelden worden eenvoudige cognities en emoties verbonden die duidelijk maken waarom die patronen zo verlopen. Gedurende het VHT-proces kan vervolgens de verbetering in de interactiepatronen zeer concreet en inzichtelijk gemaakt worden met videobeelden. Ook worden deze veranderingen sterk beloond door de hometrainer. Dit gebeurt door er nadrukkelijk bij stil te staan, beelden vertraagd af te spelen of ze nog eens te herhalen, of door een compilatie te maken met eerdere videobeelden, waardoor de verbeteringen duidelijk zichtbaar worden. Dit bevordert de motivatie van de gezinsleden om door te gaan met de ingezette veranderingen, zeker omdat de verbeteringen aan de eigen inspanningen van de gezinsleden worden gerelateerd. 

 

Hoe doen wij dit?

Dit doen wij door professionaliteit, veiligheid, structuur en liefde te bieden. Elk kind is uniek, en dit vraagt om een unieke individuele methodische werkwijze die effectief functioneert bij de behoeften van het kind. 

 

Ons Gezinshuis is als franchisenemer aangesloten bij Gezinshuis.com  dat door middel van selectie, opleiding, training en coaching mede zorg draagt voor onze professionaliteit. Door kwartaal- en jaarplannen, begeleiding en rapportages zijn we zo transparant mogelijk wat de kwaliteit  en veiligheid in ons gezinshuis ten goede komt. Wij zijn improve 360 gecertificeerd https://improve360.nl/ (kwaliteit keurmerk)

 

Wij zijn een erkend leerbedrijf bij het SBB https://www.s-bb.nl/. Wij leiden stagiaires op in ons gezinshuis

 

Professionaliteit is voor ons belangrijk en daarom maken wij veelvuldig gebruik van het trainingsaanbod/scholing  van de volgende instanties.

 

Gezinsinspiratieplein

Beroepsvereniging Present 24x

Met wie doen wij dit?

Een belangrijke kracht van ons gezinshuis ligt in de samenwerking. De meeste kinderen hebben naast ons ook eigen ouders. Dat kunnen biologische ouders zijn, maar bijvoorbeeld ook ouders uit een vorig pleeggezin. Oog en oor hebben voor het gezin(systeem) van herkomst is een belangrijke pijler in ons gezinshuis. Sommige kinderen hebben een (gezins)voogd en alle kinderen hebben vanuit de plaatsende zorginstelling gedragswetenschappers, ambulant werkers en therapeuten die direct en intensief betrokken zijn.

Vertrouwenspersoon:
wij werken samen met AKJ, de vaste vertrouwenspersoon komt 4 x per jaar thee drinken of mee lunchen in het gezinshuis, dit zodat de vertrouwenspersoon alle jongeren ziet en andersom. Zo wordt zij een vertrouwd gezicht in ons gezinshuis waardoor de drempel voor de jongeren minder hoog is om haar hulp in te schakelen. Zij kunnen haar appen, bellen of mailen als dit nodig is. Ook ouders kunnen gebruik maken van de vertrouwenspersoon, zie hiervoor op de volgende website: https://www.akj.nl/algemeen/contact/?d=ouders